વિભૂતિ

શું હશે આ ધરા અને મેઘ નો એક મેક પર વિક્ષ્વાસ,

એક તરસે છે મન મુકિ ને અને એક વરસે છે મન મુકિને,

ભકિત (પ્રેમ) તો બધા જ કરે છે,પણ કોન કરે છે “વિક્ષ્વાસ” મુકિને !

– જય વશી “મુત્યુ”

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!